Rekonstukce a dostavba České spořitelny a.s., Beroun

Ohlédnutí za starším projektem rekonstrukce a přístavby spořitelny v Berouně.

U tohoto projektu jsem měla příležitost pracovat na stavební části projektu a koordinaci profesí. Na startu projektu společně s  ing. arch. Vojtěchem Regalem, později zejména s ing.arch. Petrem Neumannem a akad.arch. Janou Tomanovou. Spolupráce byla inspirující také díky dodavatelské společnosti Dynastav. Výkresy jsem vozila obratem z copycentra rovnou na stavbu.