Sportovní areál ČVUT Kotlářka, Praha 6

Řešení sportovního areálu vyšlo ze studie zpracované Doc.ing.arch.J.Mužíkem pro ČVUT.
Uvnitř areálu bylo realizováno hřiště 54x36m s umělým nepropustným povrchem a objekt šaten, který byl navržen s respektem k terasovitému průběhu terénu s ohledem na co možná nejmenší uplatnění tohoto novodobého prvku v panoramatu území. Polovina šaten byla navržena v přízemí a polovina v suterénu. Obě podlaží jsou vybavena sociálním zařízením a umývárnami pro muže a ženy. Dále jsou v přízemí umístěny šatny pedagogů se zázemím. Ve východní části přízemí je umístěn prostor občerstvení s barem navazující na prostory správce. Bar slouží pro prodej nápojů a studených balených pokrmů. V přízemí jsou mimo šaten a zázemí umístěny prostory skladů sportovního vybavení, výměníková stanice a údržbářská dílna se zázemím. Tým realizačního projektu, který jsem vedla, navázal na předchozí stupně dokumentace zpracované atelierem ABM architekti, s.r.o (ing.arch.P.Bouřil, ing.arch.J.Mužík, ing.akad.arch.Ivan Zachar)