Zateplení fasád a střech 2 bytových domů Jažlovická, PRAHA 4

V rámci regenerace panelových objektů jsem zpracovala projekt na zateplení fasád a střech více objektů v Praze.

Fotografie dokumentuje příklad i stavebních úprav souvisejících s úpravou vstupního parteru, včetně barevného řešení fasád.

Součástí práce byla i inženýrská činnost obsahující projednání s  dotčenými orgány státní správy a s vydáním stavebního povolení.