Rodinný dům Trojská, Praha 8 – dostavba dvojdomu

Nově navržený rodinný dům je dostavbou východního poloviny původně realizované západní části dvojdomu. Obě části domu se shodují ve výšce hřebene, římsy a sklonu střechy.
Dispozičně je rodinný dům řešen v souladu se stávající konfigurací svažitého terénu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími, půdní vestavbou a s využitím prostoru podkroví v sedlové střeše s valbou.
Hlavní vstup do objektu je orientován ze severního průčelí z ulice Trojské, společně s vjezdy do tří garáží. V prvním podzemním podlaží je u hlavního vstupu do objektu situována hala, ze které jsou orientovány vnitřní vstupy do garáží, schodišťového prostoru do 1.NP a technické zázemí. V přízemí je navržena garsoniéra, prostor pro domácí práce a hobby dílna. Z podlaží je přístupná severní zahrada na střeše garáží. Ve druhém nadzemním podlaží a půdní vestavbě je navržena dvougenerační bytová jednotka s možností vystoupit na přilehlou terasu a zahradu.