Rodinný dům Nebušice, Pod Hájovnou, Praha 6 – rekonstrukce a dostavba

Rekonstruovaný rodinný dům se nachází v tiché starší zástavbě Nebušic ve čtvrti se solitérními rodinnými domy. Dům je situován k jižní hranici obdélníkové mírně svažující se parcely. Až do rekonstrukce zde fungovaly dvě menší bytové jednotky, suterén sloužil jako technické zázemí.

Rekonstrukce navazuje na původní koncepci rodinného domu pro jednu rodinu. Vzhledem k zejména stavebně-technickým podmínkám se rozhodl investor pro zbourání částečného podkroví objektu. Špatný technický stav si vyžádal zbourání vstupní verandy a venkovního schodiště, statické a tepelně-technické úpravy většího rozsahu uvnitř domu i na „obálce“ domu. Venkovní vstupní schodiště bylo řešeno v původní poloze jako nekryté. Pro nízkou světlou výšku nešlo využít suterén jako bytovou jednotku, slouží tedy jako zázemí pro hobby dětí a pro technické zázemí objektu.
Na jih, to znamená do ulice, je otevřena strohá fasáda, stylově i konstrukčně jasná a čistá. Stejnou noblesu a řád, bylo záměrem vložit do severní zahradní fasády. Severní fasáda je nově propojena se zahradou – přes vložený balkon a předsazené jednoduché jednoramenné schodiště. Autorem návrhu je ing.arch. Michal Kuzemenský a ve spolupráci s ním se ladily i detaily projektu.