Půdní vestavba Nad Kuliškou, PRAHA 5

Jedná se o půdní vestavbu na zděném částečně podsklepeném rodinném domě se dvěma nadzemními podlažími. V části původního podkroví se před rekonstrukcí nacházely dvě provizorně vestavěné místnosti. Dům svojí východní zdí sousedí s druhým rodinným domem, ale ten byl postaven a přestavěn natolik odlišně, že související objekty nemají charakter dvojdomu.

Účelem půdní vestavby bylo vytvořit novou samostatnou bytovou jednotku pro tehdy ještě dvoučlennou rodinu. Za tímto účelem byly do střechy vytvořeny nové vikýře, které z jižní strany opticky navazují na členění a charakter oken 1.patra. Ze severní strany byl zachován charakter stávajícího pultového vikýře a v tomto duchu byly navrženy další dva nové.
Krov byl upraven, zesílen a nově zateplen a opatřen novou krytinou. Spoluautorkou návrhu je ing. Zuzana Frantová, práce na projektu a detailech probíhaly ve vzájemné spolupráci.